Posty

Modlitwa po prostu

Zrób Panie tak, aby nasze modlitwy były znaczące. Prorok Mormon ostrzegł, że jeśli ktoś będzie się modlił, ale nie z prawdziwym zamiarem serca ... nic mu nie przyniesie ta modlitwa, bo Bóg nie przyjmuje takich "(Moroni 7: 9). Aby nasze modlitwy były znaczące, musimy się modlić z całą szczerością i z całą energią serca "(Moroni 7:48). Musimy być ostrożni, aby uniknąć próżnych powtórzeń "kiedy modlimy się (zob. Mateusza 6: 7).

Módlmy się: Łaskawy Bóg i Ojciec w niebie, usłyszał twoje słowo, bo pogodziliście nas z sobą za pośrednictwem Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dzięki mocy Ducha Świętego przemieniają nasze serca w kamień. Pomóż nam stać się godnymi pojednania i uzdrowienia podziałów w naszych kościołach, abyśmy mogli lepiej służyć jako narzędzia pokoju na świecie.

Do modlitwy trzeba aktywować i dezaktywować fale swojego mózgu tak, aby odpowiednia jego część była aktywna na wymaganym poziomie modlitwy Jeśli odmawiasz modlitwę poprzez rap lub czarne rege, to…

Modlitwy o uzdrowienie chorych z wersetami biblijnymi

Serce Najświętszego Serca, jedna z największych szkół i uniwersytetów katolickich online w Nowej Anglii, jest współczesną szkołą sztuk plastycznych. Szkoła ma misję przygotowania studentów do kierowania i służenia na świecie, a wydział ma za zadanie zapewnić rygorystyczne interdyscyplinarne wykształcenie swoich uczniów. Uniwersytet oferuje wiele studiów licencjackich i magisterskich online w wielu dziedzinach, w tym pielęgniarstwa, psychologii stosowanej, pracy socjalnej i języka angielskiego jako drugiego języka. 
Uczniowie z Najświętszego Serca mogą spodziewać się pracy zarówno samodzielnie, jak i w grupach z rówieśnikami online. Kursy online są dostarczane przez tablicę i są dostępne dla studentów 24/7. Szkoła posiada Biuro Technologii Naukowej, która wspiera uczniów online w korzystaniu z narzędzi edukacyjnych. Studenci online są przypisani do koordynatora usług szkoleniowych, aby wspierać ich przez cały czas trwania programu. Szkoła jest akredytowana regionalnie.
Modlitwa.
Prosimy c…

Dlaczego Bóg nie odpowiada na moje modlitwy?

Czy jest ktoś, kogo znasz, kto potrzebuje uzdrowienia Boga? Czy chcesz powierzyć modlitwę o chorego przyjaciela lub członka rodziny? Przynieś je do Wielkiego Lekarza, Pana Jezusa Chrystusa, który ma powiązanie z tymi uzdrawiającymi modlitwami i wersetami biblijnymi.

Boże Ojcze dziękujemy za pogodzenie nas za pośrednictwem Jezusa Chrystusa i chwalimy Cię za to, że dokonaliście odkupienia grzeszników, takich jak nasi i wasi ewangeliccy i ambasadorzy tego trudnego świata. Proszę, pomóż nam wytrwać i posłuż się naszą misją opiekuńczą, gdyż łaskawie przynosisz pokój grzesznikom. Oto nasza modlitwa. Uświęć nas dla swojej chwały, gdy wyznajemy, pokutujemy i pamiętamy o przewinieniach, które popełniliśmy przeciwko tobie. Trzymaj nas wszystkich pokornie, gdy szukamy pojednania z innymi, którym wyrządziliśmy krzywdę. Chroń nas Duchem Świętym z naszego ducha dumy, gdy tylko służymy naszym rodzinom, naszemu kościołowi, współpracownikom lub osobom potrzebującym. Chociaż nie zasługujemy na twoje prz…